Во Белград стaртува новата комунална служба со која ќе се ловат погрешно паркираните автомобили.

Овој систем се вика „око соколово“ и возилото ќе поминува по улиците и булеварите и ќе ги фотографира погрешно паркираните автомобили. „Комуналната милиција“ ќе пишува казни на лице место кои на возачите според регистарската табличка ќе им стигнуваат директно на домашна адреса.

Извор :