Грешките се случуваат на сите работни места, но кај градежните работници и градежните инженери најлесно можеме да забележиме кога прават нешто што воопшто нема смисла.

Во ова видео ќе видите 57 неверојатни примери што никој не може да ги објасни, па ни самите мајстори!