На 18-ти април е пуштен во употреба еден веб-сајт на кој се објавени предвидувања за развојот на пандемијата со корона вирусот, како и за тоа кога ќе заврши користејќи податоци кои се земени од државите кои се погодени од вирусот.

Според податоците на сајтот, во Македонија пандемијата ќе заврши некаде околу 18-ти Јуни, а 97% од случаите би биле регистрирани до 13-ти мај. 99% од случаите би биле регистрирани во последната недела во мај, односно до 23-ти мај.

korona-kraj

Предвидувањата за сите останати земји можете да ги погледнете на овој линк.