Владата денеска ја усвои Одлуката за утврдување распоред на работното време во Владата на Република Северна Македонија, министерствата и другите органи на државната управа,согласно со измените и дополнувањата на одлуката за ограничување на движењето.

Според усвоениот распоред, се утврдува дека работното време во овие институции започнува помеѓу 7:30 и 08:30 часот и завршува помеѓу 15:30 и 16:30 часот, со вкупно времетраење на работниот ден од осум часа.

Техничкиот премиер Оливер Спасовски соопшти дека се донесени важни одлуки на седница на Влада.