И тоа е можно во Македонија- на оглас на интернет се продава Основно училиште. Училиштето се наоѓа во село Црешнево во Македонски брод. Огласувачот е извесен Дуле, а цената за овој објект е 14 илјади евра.

Поради се поголемата емиграција од цело во град, но и се почестото иселување од Македонија, одредени делови во Македонија остануваат празни. Голем број на села во Македонија зјаат празни и напуштени, со распаднати стари куќи.

Огласот за оваа несекојдневна ситуација можете да го видите на следниов линк