До кога ние како граѓани, ќе продолжиме да се однесуваме неодговорно кон животната средина?

Покрај реката Бабуна по изминатиов викенд може да се забележи голема количина на фрлено ѓубре од граѓани кои очигледно го поминувале викендот уживајки во убавините кои ги нуди пределот на Бабуна.

Но, за да продолжиме сите заедно да уживаме во тие убавини, оваквото однесување мора да се промени!

Велешки срам- расфрлан градежен шут на Велешко езеро