Денес, претставникот на Здружението за хумано домување Хабитат Македонија Костадин Настовски, на градоначалникот на Општина Велес Аце Коцевски, му ја предаде хуманитарната помош од 50 пакети со средства за лична хигиена, што се обезбедени од проектот „Одржлив урбан развој на ромските заедници финансиран од Европска Унија“.

Градоначалникот Коцевски заблагодарувајќи се на дадената помош изјави дека ќе бидат доделени на социјално ранливи семејства припадници на ромската заедница, според приоритетна листа утврдена од Центарот за социјални работи – Велес и Општинска организација на Црвен крст – Велес.