Согласно член 38 од Правилата за котација на Македонска беза на хартии од вредност АД Скопје102, известуваме дека акционерот Бане комерц Трејд ДООЕЛ Велес, по пат на берзанска трансакција се стекна со 9,385 обични акции издадени од ПИ КРИСТАЛ 1923 АД Велес и во моментов поседува 23.471 акции, што претставува 4,55% од вкупниот број на акции или 5,74% од обичните акции, стои во соопштенито на Македонска берза