Во период 01.03.07.2020 за непочитување на Уредбата за носење на лична заштита казнети се вкупно 58 лица и тоа, 30 во Велес, 16 во Кавадарци и 12 во Неготино.