Во Македонија, според последните официјални податоци, регистрирани се вкупно 1.300 лица кои се позитивни на коронавирус.

Во однос на симптомите кои се пријавени кај заболените лица, најчесто се регистрирани температура (64,7%), кашлица (53,1%), малаксаност (34,1%), треска (19,2%), главоболка (16,9%), болка во грло (16,2%) и отежнато дишење (14,1%).

Кај 449 или 34,5% од дијагностицираните лица не се регистрирани симптоми на заболувањето.